MENU

ODKAZY
Piatok 27. 5. 2016

.

progeCAD logo.

 

Neprijali vás na strednú školu ?

Nič nie je stratené !

Prihláste sa do 2. kola prijímacích pohovorov na našu školu , ktoré sa uskutoční 21.6.2016 o 8,00 hod.

Informácie na personálnom oddelení, tel.02/4488 2925

.

Výsledky prijímacích pohovorov pre šk. rok 2016/17

Zápis žiakov je každý pracovný deň od 7.30 do 15.00 (piatok do 13,00) na personálnom oddelení školy.

Duálne vzdelávanie v spolupráci so zamestnávateľmi

Naša škola vstupuje od šk. roka 2016/17 do systému duálneho vzdelávania so spoločnosťami
 
 
Vzdelávanie sa bude uskutočňovať v :
študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú techniku
 
Pre viac informácií kontaktujte školu, prípadne pracovníkov spoločností :
 
 
 

Individuálna návšteva školy

Vážení rodičia, milí žiaci deviateho ročníka ZŠ !

Využite  možnosť individuálne  navštíviť  našu     

Strednú odbornú školu elektrotechnickú 

na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave

 

denne od 8,00 do 14,00 hod. (okrem prázdnin)

po predchádzajúcom telefonickom ohlásení

.

Využite príležitosť osobne sa dozvedieť o možnostiach štúdia  v študijných programoch v perspektívnych profiláciách s podporou významných zamestnávateľov a zároveň si pozrieť odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania.

Dopravné spojenie:

MHD : električkou č. 3, 5 smer Komisárky-Rača, prestúpiť na autobus č. 65, 59 smer Vajnory,  alebo električkou č. 2, 4 do Jurajovho Dvora,  prestúpiť na autobus č. 65  smer Rača, v špičke použiť autobus č.59   smer Na pántoch, vystúpiť na zastávke “Rybničná”.    

SAD   : v smere od Pezinka vystúpiť pod račiansko-vajnorským nadjazdom a pešo cca 500m,  v smere od Senca vystúpiť pri Zlatých pieskoch a linkou č. 65 smer Rača, vystúpiť na zastávke “Rybničná”.

POTREBUJETE  ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?

Napíšte               personalne@sose.sk; rsose@sose.sk;

Zavolajte            02/ 4488 2925; 4488 4106;

V školskom roku 2016/2017 otvárame:

študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

s profiláciami : 

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA BUDOV

SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA

OZNAMOVACIA A ZABEZPEČOVACIA TECHNIKA

   AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA

   ORGANIZAČNÁ TECHNIKA

   SPOTREBNÁ TECHNIKA

   

učebný odbor:

 

2683 H elektromechanik 

 

so zameraniami

 

11 silnoprúdová technika (2683 H 11)

12 automatizačná technika (2683 H 12)

15 úžitková technika (profilácia audio, video) (2683 H 15)

 

Po absolvovaní je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.

 

 

Prečo si zvoliť štúdium v SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej 59 v Bratislave ?

 

Škola má  najstaršiu históriu a tradíciu v rámci kraja v oblasti elektrotechnického vzdelávania. Má výborné materiálne, technické a personálne vybavenie, spolupracuje s významnými firmami pri zabezpečovaní odborného rozvoja. Je jednou z prvých škôl svojho druhu, kde bola zriadená lokálna sieťová akadémia CISCO, poskytujúca nadštandardné vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Škola je zapojená v domácich a zahraničných projektoch s možnosťami výmenných stáží žiakov. Ponúka tiež mimoškolské odborné, športové a kultúrne aktivity a krúžkovú činnosť.

 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

 

 

Kontakt

  • Stredná odborná škola elektrotechnická
    Rybničná 59, 83107 Bratislava
  • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
    +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
    +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria