MENU

ODKAZY
Nedeľa 1. 3. 2015

Vážení rodičia, milí žiaci deviateho ročníka ZŠ a výchovní poradcovia !

Pre nerozhodnutých záujemcov o odborné elektrotechnické štúdium ponúkame

ešte možnosť  navštíviť  našu

 

Strednú odbornú školu elektrotechnickú

na Rybničnej ul. č. 59 v Bratislave

Deň otvorených dverí sa uskutoční:

  12. marca 2015

v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

 

Využite príležitosť osobne sa dozvedieť o  možnostiach štúdia  v študijných    programoch v perspektívnych profiláciách s podporou významných zamestnávateľov a zároveň si pozrieť odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania.

Dopravné spojenie:

MHD : električkou č. 3, 5 smer Komisárky-Rača, prestúpiť na autobus č. 65, 55 smer Vajnory,  alebo električkou č. 2, 4 do Jurajovho Dvora,  prestúpiť na autobus č. 65  smer Rača, v špičke použiť autobus č.59   smer Na pántoch, vystúpiť na zastávke "Rybničná".    

SAD   : v smere od Pezinka vystúpiť pod račiansko-vajnorským nadjazdom a pešo cca 500m,  v smere od Senca vystúpiť pri Zlatých pieskoch a linkou č. 65 smer Rača, vystúpiť na zastávke "Rybničná".

Vlastná doprava: Parkovanie počas DOD v areáli školy.

POTREBUJETE  ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?

Napíšte                    personalne@sose.sk;   rsose@sose.sk;

Zavolajte       02/ 4488 2925;  4488 4106

 NOVINKA V ODBORNOM VZDELÁVANÍ V ELEKTROTECHNIKE V BRATISLAVSKOM KRAJI

...................................................................................

 • zaradili sme nový odborný vzdelávací program s podporou zamestnávateľov:

"ELEKTRICKÉ ZARIADENIA BUDOV"

v rámci študijného odboru

2697 K mechanik elektrotechnik.

Program je zameraný na vzdelávanie v oblasti elektrického a elektronického vybavenia budov :

 • inteligentné inštalácie

 • automatické riadenie budov

 • zabezpečovacie systémy

 • komunikácia v budovách

 • zdvíhacie zariadenia

 • vykurovanie, klimatizácia

 • informačné technológie v riadení  budov –  priemyselná informatika

 • obnoviteľné zdroje energie v budovách.

...................................................................................

"MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ"

 • sme  inovovali  podľa súčasných požiadaviek na odborný vzdelávací program:

"INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE     

A POČÍTAČOVÉ SIETE"

v rámci študijného odboru

2697 K mechanik elektrotechnik.

Program je zameraný na vzdelávanie v oblasti technického a programového vybavenia :

 • hardvérové vybavenie

 • operačné systémy

 • aplikačné programy

 • stavba dátových sietí

 • konfigurácia sieťových prostriedkov

 • prenos dát

...................................................................................

 • pokračujeme v praxi overenými  vzdelávacími programami

 

v rámci študijného odboru  

2697 K mechanik elektrotechnik :

 

   "SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA"

  "AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA"

   "ORGANIZAČNÁ TECHNIKA"

   "SPOTREBNÁ TECHNIKA"

...................................................................................

   

 • V trojročnom štúdiu  ponúkame možnosť

získať výučný list v učebnom odbore  

2683 H elektromechanik 

v zameraniach

 

 • 11 silnoprúdová technika

 • 12 automatizačná technika

 • 15 úžitková technika (profilácia audio, video)

   

  Po absolvovaní možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.

   .........................................................................

   

Prečo si zvoliť štúdium v SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej 59 v Bratislave ?

 

Škola má  najstaršiu históriu v rámci kraja v oblasti elektrotechnického vzdelávania. Má výborné materiálne, technické a personálne vybavenie, spolupracuje s významnými firmami pri zabezpečovaní odborného rozvoja. Bola jednou z prvých škôl svojho druhu, kde bola zriadená lokálna sieťová akadémia CISCO, poskytujúca nadštandardné vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Škola je zapojená v domácich a zahraničných projektoch s možnosťami výmenných stáží žiakov. Ponúka tiež mimoškolské odborné, športové a kultúrne aktivity a krúžkovú činnosť.

...............................................................................................

 

Viac informácií sa môžete dozvedieť na  tejto stránke, prípadne nás kontaktujte e-mailom na personalne@sose.sk, rsose@sose.sk, telefonicky na nižšie uvedené  číslo,  alebo pri návšteve školy (možné aj s rodičmi) každý pracovný deň, okrem piatku,  od 8,00 hod. do 14,00 hod. Je potrebné vopred sa ohlásiť e-mailom, alebo telefonicky (02) 4488 2925 - personálne oddelenie.                  

...............................................................................................................

 

V prípade podania prihlášky na štúdium v študijnom odbore

pripíšte (ručne) ku kódu odboru aj vybranú profiláciu

EZB    elektrické zariadenia budov

ITPS –  informačné technológie a počítačové siete

SILT  -  silnoprúdové technika

AUT  -  automatizačná technika

ORG -  organizačná technika

SPT -   spotrebná technika

 

Kontakt :

Riaditeľ školy:

rsose@sose.sk                         02/4488 4106 

Personálne oddelenie:          

personalne@sose.sk                 02/4488 2925

 

 

Kontakt

 • Stredná odborná škola elektrotechnická
  Rybničná 59, 83107 Bratislava
 • +421 2 4488 4106 - riaditeľ
  +421 2 4488 1900 - teoretické vzdelávanie
  +421 2 4488 2925 - personálne oddelenie

Fotogaléria